O nas

Jesteśmy lokalnym zborem należącym do ogólnopolskiego Kościoła Bożego w Chrystusie.
Kościół Boży w Chrystusie jest kościołem charyzmatycznym, należącym do nurtu kościołów ewangelicznych. Jest członkiem Aliansu Ewangelicznego w Polsce, który należy do Europejskiego Aliansu Ewangelicznego (European Evangelical Alliance) oraz Światowej Społeczności Ewangelicznej (World Evangelical Fellowship). Zbory to lokalne zgromadzenia członków Kościoła, na których czele stoi pastor. Mają one charakter autonomiczny i każdy z nich posiada osobowość prawną. Kościół Boży w Chrystusie jest ich federacją. W chwili obecnej Kościół liczy 61 zborów na terenie całego kraju. Ponadto w jego ramach działa 5 misji i Instytut Wydawniczy. Najwyższą władzą Kościoła jest Konferencja Pastorów. Bieżącą działalność Kościoła koordynuje Rada Kościoła wybierana przez Konferencję. Od roku 1997 funkcję Prezbitera Naczelnego sprawuje pastor Andrzej Nędzusiak (Warszawa). Ponadto w skład Rady Kościoła wchodzą pastorzy: Marek Ciesiółka, Tadeusz Ferfecki, Bogdan Olechnowicz, Jerzy Rycharski, Michał Sikorski, Wiesław Ziemba.